पोस्ट विवरण

ତେଲ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା |

सुने

ତେଲ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ, ଚାଷର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ଜଳସେଚନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଆଗ୍ରି ଆକାଶ |

SomnathGharami

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ