Beej se bajar tak
 खोजें
 / 
 / 
મગના પાકને વિવિધ રોગોથી બચાવવા માટેના ચોક્કસ પગલાં

મગના પાકને વિવિધ રોગોથી બચાવવા માટેના ચોક્કસ પગલાં

लेखक - Dr. Pramod Murari | 14/8/2021

મગની ખેતી ખરીફ, રવી અને ઝૈદ તમામ ઋતુઓમાં કરી શકાય છે. સારી ઉપજ મેળવવા માટે, છોડને ઘણા રોગોથી બચાવવા જરૂરી છે. જો તમે પણ મગની ખેતી કરી રહ્યા છો, તો છોડને સરકોસ્પોરા પાંદડાની બીમારી, પીળા ચિટરી રોગ, લીફ કર્લ રોગ વગેરેથી બચાવવા માટે આ રોગોના લક્ષણો અને નિયંત્રણ જાણવું જરૂરી છે. ચાલો મગના પાકમાં થતા વિવિધ રોગોની માહિતી અંગે વિગતવાર માહિતી મેળવીએ.

  • સરકોર્સ્પોરા લીફ બંડી રોગ: આ રોગના લક્ષણો સૌ પ્રથમ છોડના જૂના પાંદડા પર જોવા મળે છે. અસરગ્રસ્ત છોડના પાંદડા પર ઘાટા બ્રાઉન ફોલ્લીઓ દેખાય છે. ફોલ્લીઓની કિનારીઓ લાલ-ભૂરા રંગની હોય છે. જેમ જેમ રોગ વધે છે તેમ તેમ પાંદડા ખરવા લાગે છે અને દાણા વિકૃત થઈ જાય છે. આ રોગથી બચવા માટે, વાવણી કરતા પહેલા, બીજને થિરામ 5 ગ્રામ પ્રતિ કિલો સાથે માવજત કરો. સખત પાકમાં રોગના લક્ષણો દેખાય તો 1% કાર્બેન્ડાઝીમનો છંટકાવ કરવો. જો જરૂરી હોય તો, 15 દિવસના અંતરે ફરીથી સ્પ્રે કરો.

  • યલો ચિટેરી ડિસીઝઃ આ એક વાયરલ રોગ છે. અસરગ્રસ્ત પાંદડા પર અનિયમિત આકારના પીળા અને લીલા ફોલ્લીઓ દેખાય છે. થોડા સમય પછી આખા પાંદડા પીળા થઈ જાય છે. છોડમાં ફૂલો અને શીંગો મોડા આવે છે. આ રોગથી બચવા માટે એલજીપી 407, એમએલ 267 જેવી પ્રતિરોધક જાતો પસંદ કરો. આ ઉપરાંત જો આ રોગના લક્ષણો દેખાય તો પ્રતિ હેક્ટર જમીનમાં 0.3% ડાયમેથોએટ 500 લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

  • લીફ કર્લ રોગ: છોડ કોઈપણ તબક્કે આ રોગથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આ રોગ પર્ણસમૂહના સંકોચન રોગ તરીકે પણ ઓળખાય છે. અસરગ્રસ્ત પાંદડા નીચે તરફ સુકાઈ જવા લાગે છે. થોડા સમય પછી પાંદડા નબળા પડી જાય છે. જેના કારણે સહેજ આંચકા પછી પણ તે દાંડીની સાથે નીચે પડવા લાગે છે. આ રોગથી બચવા માટે, દરેક કિલો બીજને ઇમિડાક્લોપ્રિડ @ 5 ગ્રામ સાથે માવજત કરો.

આ પણ વાંચો:

  • મગના પાકમાં ફૂલો અને શીંગોની સંખ્યા વધારવાની ચોક્કસ રીતો જાણવા અહીં ક્લિક કરો .

અમને આશા છે કે આ માહિતી તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. જો તમને આ પોસ્ટમાં આપેલી માહિતી પસંદ આવી હોય, તો અમારી પોસ્ટને લાઈક કરો અને અન્ય ખેડૂતો સાથે પણ શેર કરો. જેથી વધુને વધુ ખેડૂત મિત્રો મગના પાકને આ જીવલેણ રોગોથી બચાવી શકે. અમને ટિપ્પણીઓ દ્વારા આ સંબંધિત તમારા પ્રશ્નો પૂછો.

0 लाइक और 0 कमेंट
यह भी पढ़ें -
संबंधित वीडियो -
मूंग की फसल में पीलिया रोग का कारण एवं नियंत्रण

कृषि विशेषज्ञ से मुफ़्त सलाह के लिए हमें कॉल करें

farmer-advisory

COPYRIGHT © DeHaat 2022

Privacy Policy

Terms & Condition

Contact Us

Know Your Soil

Soil Testing & Health Card

Health & Growth

Yield Forecast

Farm Intelligence

AI, ML & Analytics

Solution For Farmers

Agri solutions

Agri Input

Seed, Nutrition, Protection

Advisory

Helpline and Support

Agri Financing

Credit & Insurance

Solution For Micro-Entrepreneur

Agri solutions

Agri Output

Harvest & Market Access

Solution For Institutional-Buyers

Agri solutions

Be Social With Us:
LinkedIn
Twitter
Facebook