पोस्ट विवरण

ମେଣ୍ farming ା ଚାଷ ସୂଚନା |

सुने

ମେଷ ପାଳିବା କୃଷକଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ | ମେଣ୍ from ାଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପଶମ ଏବଂ ମାଂସ ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୀରର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷକମାନେ ମେଣ୍ re ା ପାଳନ କରି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ re ା ପାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏଠାରୁ ଆପଣ ମେଣ୍ farming ା ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ନ୍ୟୁଟେକ୍ ଚିତ୍ତବିନୋଦନ |

Somnath Gharami

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ