पोस्ट विवरण

ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା |

सुने

ଯଦି ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହ ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ | ଏହିପରି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦେହତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ | ସ es ଜନ୍ୟ: ଶିଲେଶ ଅସୀମତା |

Pramod

Dehaat Expert

1 लाइक

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ