पोस्ट विवरण

ଗାଜର ଚାଷ

सुने

ଯଦି ଆପଣ ଗାଜର ବ to ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏହି ଭିଡିଓରେ ଗାଜର ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି, ଜଳବାୟୁ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜଳସେଚନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଆର.କେ କୃଷି

SomnathGharami

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ