पोस्ट विवरण

ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କର |

सुने

ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସଲ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଗ୍ରାମ କୃଷକ |

Soumya Priyam

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ