पोस्ट विवरण

ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଫୁଲଗୁଡିକ ଚାଷ କରନ୍ତୁ |

सुने

ଯଦି ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ସାନସର ସବୁଜ |

SomnathGharami

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ