पोस्ट विवरण

ଭୂତଳ ଫସଲରେ ତୃଣକ ପରିଚାଳନା |

सुने

ଭୂମି ବାଦାମ ବୁଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଉଦ୍ଭିଦ ଯତ୍ନରେ ତୃଣକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ | କ୍ଷେତରେ ଅଧିକ ତୃଣକ ଫସଲର ଅମଳ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଭୂମି ବାଦାମ ବୁଣିବାର 3 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ କ୍ଷେତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ | ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର ଏବଂ medicines ଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ |

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ

  • ଭୂମି ବାଦାମର ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ 1 ରୁ 2 ହୋଇଙ୍ଗ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

  • ଫସଲ ବୁଣିବାର 45 ଦିନ ପରେ ତୃଣକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୃଣକ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ , ତେବେ ଅମଳର 30 ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ |

  • ବିହନ ବୁଣିବାର 15 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ତୃଣକ କରାଯାଏ |

  • ବୁଣିବାର 35 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃଣକ କରନ୍ତୁ |

  • ତୃଣକ ଏବଂ ଘୋଡା ଭଲ ମୂଳ ବିକାଶ ସହିତ ମାଟିରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ବ ances ାଇଥାଏ |

  • ବିହନ ବୁଣିବାର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ଜମିରେ 700 ଗ୍ରାମରେ ପେଣ୍ଡିମେଥାଇଲନ୍ 38.7% ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |

  • ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଫସଲରେ, 150- 200 ଲିଟର ପାଣିରେ 250 ମିଲି ହାରରେ ଇମାଜାଥା @ 10% SL ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |

ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ |

Pramod

Dehaat Expert

21 September 2021

शेयर करें
banner
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ