विवरण

भात: लागवडीसाठी शेत तयार करणे

लेखक : SomnathGharami

रोपा पद्धतीने भात लावणीसाठी शेत कसे तयार करावे.

१ त्यानंतर पाण्याने शेताची नांगरणी करून भाताची लावणी करावी.
2. शेतात पाणी असल्यास चांगली नांगरणी करून 3-4 दिवस सोडावे म्हणजे तण कुजून माती शिजते. त्यानंतर एक नांगरणी करून भाताची लावणी करावी.
3. भात लागवड करण्यापूर्वी म्हणजेच शेवटच्या नांगरणीच्या वेळी, 150-200 ग्रॅम प्रति गाठी. Humano मॉनिटर.

18 April 2022

शेयर करें

कोई टिप्पणी नहीं है

फसल संबंधित कोई भी सवाल पूछें

सवाल पूछें
अधिक जानकारी के लिए हमारे कस्टमर केयर को कॉल करें
कृषि सलाह प्राप्त करें

Ask Help