Details

ତୃଣଭୋଜୀ କ’ଣ?

Author : Pramod

ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଭାରତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଙ୍ଗପାଳ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ |

  • ପଙ୍ଗପାଳ ଏକ ପ୍ରକାର କୀଟ। ଏହା ତୃଣମୂଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଟେ | ଏହି ପଙ୍ଗପାଳକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଙ୍ଗ ପଙ୍ଗପାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |

  • ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପଙ୍ଗପାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।

  • ବଡ଼ ପଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ପଙ୍ଗପାଳଗୁଡ଼ିକ ପବନର ଦିଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି |

  • ଏହା ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋମିଟର ଉଡିପାରେ |

  • ଏହି ପଙ୍ଗପାଳ, ଯାହା ସାଧାରଣତ quiet ଶାନ୍ତ, ବେଳେବେଳେ ଘାସରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ |

  • ଅସନ୍ତୁଳିତ ଜଳବାୟୁ, ପବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଙ୍ଗପାଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ |

  • 1 ପଙ୍ଗପାଳ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 100 ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ | ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ବୟସ୍କ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5 ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେଇଥାଏ | ଏହି ବୟସ୍କ ପଙ୍ଗପାଳ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରେ | ଏହା ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help