Details

रोपवाटिकेमध्ये भात रोपे तयार करण्याची पद्धत

Author : Pramod

रोपांची लागवड करून भाताची लागवड केली जाते. शेतात लागवड करण्यापूर्वी रोपवाटिकेत रोपे तयार केली जातात. एक हेक्‍टर जमिनीची लागवड करण्यासाठी सुमारे 6 किलो बियाणे लागते . नर्सरीमध्ये रोपे तयार करण्याच्या पद्धतीबद्दल माहिती मिळवायची असेल तर ही पोस्ट पूर्ण वाचा.

 • नर्सरीमध्ये भात बियाणे पेरण्यासाठी जून महिना सर्वात योग्य आहे.

 • लवकर पक्व होणाऱ्या जातींची दुसऱ्या आठवड्यापासून ते जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत पेरणी करावी.

 • जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात मध्यम आणि उशीरा पक्व होणाऱ्या वाणांची पेरणी करा.

 • रोपवाटिका तयार करण्यासाठी उच्च प्रतीचे रोगमुक्त बियाणे वापरा.

 • रोपवाटिकेची माती चार थरांमध्ये तयार करा. पहिल्या थरासाठी १ इंच जाड शेण घाला. 1.5 इंच जाड बारीक मातीचा दुसरा थर घाला. तिसऱ्या थरात १ इंच कुजलेले खत आणि शेवटच्या थरात २.५ इंच जाडीची चिकणमाती टाकावी.

 • बिया पेरण्यापूर्वी बेड तयार करा.

 • बेडच्या वरच्या भागात बियाणे लावावे. त्यामुळे झाडे सहज बाहेर येतात आणि मुळांना इजा होत नाही.

 • बियाणे पेरल्यानंतर कुजलेल्या खताने बियाणे आणि शेतातील मातीपर्यंत झाकून टाका. तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही बिया पेंढ्याने देखील झाकून ठेवू शकता.

 • रोपवाटिकेत ओलाव्याची कमतरता भासू नये म्हणून स्प्रिंकलर पद्धतीने पाणी द्यावे. हवे असल्यास बेडच्या मधोमध बनवलेल्या नाल्यांमध्ये पाणी टाकूनही सिंचन करता येते.

 • झाडे निरोगी ठेवण्यासाठी, झाडे उपटण्यापूर्वी ५-६ दिवस आधी 1 किलो नायट्रोजन प्रति 100 चौरस मीटर जमिनीवर फवारणे आवश्यक आहे.

 • रोपवाटिकेत मोठ्या प्रमाणात बियाणे टाकणे टाळा. जास्त बिया लावल्यास झाडे कमकुवत होतात आणि झाडे कुजण्याची भीती असते.

 • रोपवाटिकेत बियाणे लावल्यानंतर ३ ते ४ आठवड्यांनी रोपे लावण्यासाठी तयार होतात.

 • रोपवाटिकेतून रोपे काढल्यानंतर शेतात रोपे लावण्यास उशीर करू नका.

18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help