Details

ପଶୁମାନଙ୍କରେ 6 ଟି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ |

Author : Soumya Priyam

ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି | ଯଦି ଆପଣ ପଶୁପାଳନ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏଠାରୁ ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କରେ dead ଟି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ପଦକ୍ଷେପ ଜାଣିପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ | ପଶୁପାଳନ ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: DD RAMAWAT |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help