Details

लेडीफिंगर: रस शोषणारा कीटक

Listen

Author : SomnathGharami

हा हलका पिवळ्या रंगाचा, मऊ शरीराचा, अतिशय लहान कीटक आहे. त्याच्या मागील बाजूस काठ्यांसारखे दोन छोटे डंक राहतात. हे कीटक पानांचा रस शोषून घेतात, त्यामुळे पाने पिवळी पडतात आणि आकुंचन पावतात आणि नंतर सुकतात. ऍफिड्स त्यांच्या ग्रंथींमधून साखर-गोड रस स्राव करतात, ज्यामुळे बुरशीजन्य रोग होतात.

त्याच्या नियंत्रणासाठी, किल्माइट, 1 एम्पौल आणि पंच, 10 ग्रॅम प्रति 15 लिटर पाण्यात. मिक्स करावे आणि शिंपडा. 6-7 दिवसांनंतर, बूस्टरची 1 टॅब्लेट प्रति 15 लिटर पाण्यात आणि स्वच्छ, 30 ग्रॅम. मिसळा आणि फवारणी करा.

18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help