Details

କମଳା ଚାଷ

Listen

Author : Somnath Gharami

କମଳା ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି, ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଯତ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ |

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | ଏହିପରି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦେହାଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: SK solitaire

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help