Details

ଗୋଲାପ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ |

Listen

Author : Soumya Priyam

ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲାପ ସବୁବେଳେ ଚାହିଦା ଥାଏ | ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଲାପ ଚାଷ କରୁଥିବା କୃଷକମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସହ ଜଡିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଯତ୍ନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ରବିଜୋନ କୃଷି ନେତା

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help