Details

ଗହମର ନୂତନ କିସମ |

Listen

Author : Somnath Gharami

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗହମ କୃଷକ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏହି ଭିଡିଓରେ 3 ଟି ନୂତନ କିସମର ଗହମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି | ଏହି କିସମ ଚାଷ କରୁଥିବା କୃଷକମାନେ ଏକର ଜମିରେ 32 ରୁ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଫସଲ ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଆଗ୍ରି ଆଡଭାଇଜର୍ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help