Details

ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା |

Listen

Author : Somnath Gharami

ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, ଜଳସେଚନ, ସାର ଏବଂ ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଅଭିନବ କୃଷକ |


21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help