Details

બટાકા: લેટ સળગાવી

Listen

Author : Soumya Priyam

બટાકાના પાન પર મોટા કાળા કે ભૂરા ફોલ્લીઓ મોડા પડવાની નિશાની હોઈ શકે છે. આ રોગ બટાકાના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે.

તે ઝડપથી ફેલાતો રોગ છે. તેના નિયંત્રણ માટે ફુલસ્ટોપ, 30 જી. અથવા સોફિયા, 35-40 મિલી. અથવા એન્ટ્રાકલ, 25-30 ગ્રામ. તેને દરેક 15 લિટર પાણીમાં ભેળવીને સ્પ્રે કરો. 3-4 દિવસ પછી, બૂસ્ટર અને પંચની 1 ગોળી, 15 લિટર પાણી દીઠ 10 ગ્રામ. મિક્સ કરો અને સ્પ્રે કરો.


18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help