Details

DSR भात: तण नियंत्रण

Listen

Author : Pramod

भाताची थेट पेरणी केल्यानंतर २०-२२ दिवसांनी, म्हणजे गवत दोन ते तीन पानांचे असताना, नॉमिनी गोल्ड सारखे कोणतेही तणनाशक १०० मिली 150 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. हे पाणी एक एकर शेतीसाठी पुरेसे आहे. भातामध्ये मोथा गवत जास्त असल्यास नॉमिनी गोल्ड, 100 मिली आणि पार्टनर, 80 ग्रॅम. 150 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help