Details

ତେଲ ଚାଷ

Author : Surendra Kumar Chaudhari

ସାଧାରଣତ K ଖରିଫ season ତୁରେ ସେଓ ଚାଷ କରାଯାଏ | କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ season ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ season ତୁରେ ସଫଳତାର ସହିତ ତେଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏଠାରୁ ଆପଣ ତେଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ, କ୍ଷେତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ଉନ୍ନତ ଚାଷ, ଜଳସେଚନ, ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଖତ ଏବଂ ସାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: କୃଷି ଚାଷ

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice