Details

तंबाखू: शेत तयार करणे

Author : Lohit Baisla

तंबाखूचे शेत तयार करताना एकरी 6-7 ट्रॉली कंपोस्ट खत घाला आणि 3-4 शेताची चांगली नांगरणी करा. त्यानंतर अंतिम मशागतीच्या वेळी इतर खतांसह एकरी ८ किग्रॅ. अरिस्ता, 250 ग्रॅम रूटगार्ड आणि 2 कि.ग्रॅ. शेतात निओबोर वापरा. असे केल्याने शेताची सुपीकता आणि पाणी धारण करण्याची क्षमता वाढते. शेतकरी बांधवांनो! रूट-गार्डचा वापर करून, आपण संपूर्ण वर्षभर आपल्या पिकांचे नेमाटोडपासून संरक्षण करू शकता.

18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help