Details

ପାଳଙ୍ଗ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା |

Author : Lohit Baisla

ପାଳଙ୍ଗ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ | ଏଠାରୁ ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତୃଣକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଗ୍ରାମ କୃଷକ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice