Details

ମଟର ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା |

Author : Lohit Baisla

ଶୀତଦିନେ ମଟର ଚାଷ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଡିଲ୍ | ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି, ଜଳବାୟୁ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତୃଣକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଟର ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଆର.ଏନ୍ କୁଶୱା

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice