Details

मखाना उत्पादन समस्या

Author : Lohit Baisla

माखनाची लागवड तलावांमध्ये केली जाते हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. त्याची लागवड करताना शेतकऱ्यांना काही समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. या पोस्टद्वारे आम्ही मखाना उत्पादनात येणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करू.

  • माखणाला पाण्यातून बाहेर काढणे शेतकऱ्यांना कठीण जात आहे. तलाव खोल असल्यास माखणा काढताना तलावात बुडण्याचा धोका असतो.

  • पाण्याखाली आपण आपला श्वास फार काळ रोखू शकत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना श्वास घेण्यासाठी पुन्हा पुन्हा वर यावे लागत असून माखणा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक वेळ व श्रम लागत आहेत.

  • पाण्याच्या आत अनेक प्रकारच्या विषारी जीवांचाही धोका आहे.

  • जे शेतकरी पाण्याखालून माखणा काढतात त्यांना बुरशी किंवा त्वचा रोग होण्याची शक्यता असते.

  • पाण्यातून मखाना काढताना सुमारे २५ टक्के मखाना आत राहतो. याशिवाय सोलताना 25 टक्के माखणा खराब होतो.

  • असे अनेक शेतकरी आहेत ज्यांना स्वतःचे तलाव नाहीत किंवा त्यांना पाण्यातून मखना काढण्याची कला अवगत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी नफा मिळतो.

18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help