Beej se bajar tak
 खोजें
 / 
 / 
મકાઈમાં ફોલ આર્મી વોર્મ કીટનું નિયંત્રણ

મકાઈમાં ફોલ આર્મી વોર્મ કીટનું નિયંત્રણ

लेखक - Dr. Pramod Murari | 4/7/2020

મકાઈનો પાક વિવિધ પ્રકારની જીવાતો દ્વારા હુમલો કરવાની સંભાવના ધરાવે છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, આ વર્ષે જંતુના નવા હુમલાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જે ફોલ આર્મી વોર્મ પેસ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. દક્ષિણ ભારતમાં, રવિ સિઝનમાં ઉગાડવામાં આવતા મકાઈના પાકમાં આ જીવાતનો પ્રકોપ જોવા મળ્યો છે. તમે અહીંથી ફોલ આર્મી વોર્મ પેસ્ટ અને આ જંતુથી બચવાની રીતો વિશે માહિતી મેળવી શકો છો.

ફોલ આર્મી વોર્મ પેસ્ટ શું છે?

આ બહુ-ભક્ષી જંતુ તમાકુ કેટરપિલરના પરિવારની છે. તીડની જેમ તે પણ પાકનો સંપૂર્ણ નાશ કરી શકે છે. પુખ્ત માદા જીવાત એક સમયે 50 થી 200 ઈંડાં મૂકે છે. માદા તેના જીવનકાળમાં 10 વખત ઇંડા મૂકી શકે છે. માદા તેના જીવનકાળમાં લગભગ 1700 થી 2000 ઈંડા મૂકી શકે છે. આના દ્વારા તમે તેમની વૃદ્ધિનો અંદાજ મેળવી શકો છો. 3 થી 4 દિવસ પછી ઇંડામાંથી લાર્વા બહાર આવે છે. લાર્વાને પ્યુપા બનવા માટે 14 થી 22 દિવસનો સમય લાગે છે . તેઓ પ્યુપા બન્યા પછી લગભગ 7 થી 13 દિવસમાં પુખ્ત બને છે. આ જંતુનું જીવન ચક્ર 30 થી 60 દિવસનું હોય છે.

ફોલ આર્મી વોર્મ પેસ્ટનો ઇતિહાસ

વર્ષ 2015 માં, આ જંતુ પ્રથમ વખત અમેરિકામાં જોવા મળ્યું હતું. વર્ષ 2017 ના અંત સુધીમાં, આ જીવાતે લગભગ 44 આફ્રિકન દેશોમાં પાક પર વિનાશ વેર્યો હતો. તે મે 2018 માં ભારતના કર્ણાટકમાં જોવા મળ્યું હતું . આ પછી આ જીવાત બેંગ્લોર, હાસન, આંધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં પણ જોવા મળી હતી. આ જંતુ દરરોજ 100 કિલોમીટર સુધી મુસાફરી કરી શકે છે.

તેઓ પાકને કેવી રીતે નુકસાન કરે છે?

  • આ જંતુના લાર્વા પાંદડાને ચીરીને ખાય છે. જેના કારણે પાંદડા પર સફેદ પટ્ટીઓ બનવા લાગે છે.

  • જેમ જેમ તેઓ મોટા થાય છે તેમ તેમ આ જીવાત પાંદડાના ઉપરના ભાગો તેમજ મકાઈ અને તેના પર ઢંકાયેલ પાંદડા ખાઈને પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે.

ફોલ આર્મી વોર્મ પેસ્ટથી કેવી રીતે બચવું?

  • આને અવગણવા માટે, ઇંડાના જૂથનો નાશ કરો.

  • પ્યુપાને પુખ્ત બનતા અટકાવવા માટે જમીન દીઠ 100 કિલો લીમડાની કેક મિક્સ કરો.

  • ક્લોરેન્ટ્રાનિપ્રોલ 19.8 + થિઆમેથોક્સમ 19.8, 4 મિલી પ્રતિ કિલો બીજ સાથે વાવણી બીજ અંકુરણ પછી 2-3 અઠવાડિયા સુધી ખૂબ અસરકારક છે.

  • પ્રતિ એકર જમીન પર 40 ગ્રામ એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ 5 એસજીનો છંટકાવ કરવો.

  • આ સિવાય તમે 100 ગ્રામ ફ્લુબેન્ડામાઈડ 20 ડબલ્યુજી અથવા 70 મિલી સ્પિનોસાડ 45 ઈસી પ્રતિ એકર જમીનનો છંટકાવ પણ કરી શકો છો.

  • પ્રતિ એકર 4-6 ફેરોમોન ટ્રેપ લગાવીને પણ અમુક અંશે તેનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

  • ખેતરની તૈયારી સમયે 200 કિલો લીમડાની કેકનો ઉપયોગ કરો.

0 लाइक और 0 कमेंट
यह भी पढ़ें -
मक्का:कॉर्न कॉब बोरर/ भुट्टा छेदक कीट
मक्का:कॉर्न कॉब बोरर/ भुट्टा छेदक कीट

कृषि विशेषज्ञ से मुफ़्त सलाह के लिए हमें कॉल करें

farmer-advisory

COPYRIGHT © DeHaat 2022

Privacy Policy

Terms & Condition

Contact Us

Know Your Soil

Soil Testing & Health Card

Health & Growth

Yield Forecast

Farm Intelligence

AI, ML & Analytics

Solution For Farmers

Agri solutions

Agri Input

Seed, Nutrition, Protection

Advisory

Helpline and Support

Agri Financing

Credit & Insurance

Solution For Micro-Entrepreneur

Agri solutions

Agri Output

Harvest & Market Access

Solution For Institutional-Buyers

Agri solutions

Be Social With Us:
LinkedIn
Twitter
Facebook