Details

ମିଲେଟ ଫସଲରେ ନରମ ପବସେଣ୍ଟ ଆସିତା ରୋଗର ପରିଚାଳନା |

Author : Soumya Priyam

ବାଜ୍ରା, ମୁଖ୍ୟ ଚାରା ଫସଲ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ଏହି ରୋଗର ବିସ୍ତାର ମିଲେଟ ଏବଂ ଶସ୍ୟର ଅମଳ ହ୍ରାସ କରେ | ସାମାନ୍ୟ ପ୍ୟୁବସେଣ୍ଟ ଆସିତା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାଜରା ଫସଲ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି | ଏହି ରୋଗ ସବୁଜ କାନ ରୋଗ ବା ନିମ୍ନ ମୃଦୁ ରୋଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପାୟ ଦେଖନ୍ତୁ |

ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ

 • କୋମଳ ପବସେଣ୍ଟ୍ ଆସିତା ଏକ ଫଙ୍ଗଲ୍ ରୋଗ |

 • ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ |

 • ପତ୍ରର ତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଧଳା ପାଉଡର ଆବରଣ ଦେଖାଯାଏ |

 • ରୋଗ ଆଗକୁ ବ, ଼ିବା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କାନଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ |

 • ଯଦିଓ କାନଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶସ୍ୟ ବଦଳରେ ଛୋଟ ପତ୍ର ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ |

 • ଯଦି ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପତ୍ର କ୍ଷେତର ମାଟିରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ |

ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା |

 • ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସିତ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

 • ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ 8 ଗ୍ରାମ ରିଡୋମିଲ୍ MZ 72 WP ସହିତ ବିହନକୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ |

 • ରୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକୁ କ୍ଷେତରୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କର |

 • 2 ଗ୍ରାମ ରିଡୋମିଲ୍ MZ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିନାବ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 70 ପ୍ରତିଶତ WP ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ |

 • ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଫସଲରେ 0.35% ତମ୍ବା ଅକ୍ସାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, 10-15 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁନ - ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇପାରିବ |

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help