Details

ମାରିଗୋଲ୍ଡ ବ growing ିବାବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡିକ |

Author : Lohit Baisla

ମଇଳା ଚାଷ କରିବାବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡିକ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାରିଗୋଲ୍ଡ ଚାଷ ସହିତ ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ସମ୍ବାଦ 18 ବିହାର har ାଡଖଣ୍ଡ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice