Details

ଲେମ୍ବୁରେ କର୍କଟ ରୋଗ |

Author : Dr. Pramod Murari

ଲେମ୍ବୁର ପତ୍ରରେ ଏବଂ ଫଳ ଉପରେ କ୍ୟାନସରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ | ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ପଦକ୍ଷେପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଭାରତୀୟ କୃଷି |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice