Details

लेडीफिंगर: पांढरी माशी

Author : Dr. Pramod Murari

हा विषाणूजन्य आजार आहे. यामध्ये पानांच्या शिरा पिवळसर होऊन जाड होऊन फळे पिवळी पडू लागतात. हा विषाणू पांढऱ्या माशीद्वारे पसरतो, त्यामुळे पांढऱ्या माशीवर नियंत्रण ठेवून हा रोग कमी करता येतो. हा रोग टाळण्यासाठी, कॅल्डन 50 एसपी., 25 ग्रॅम. आणि अतिरिक्त 10 ग्रॅम. प्रत्येक 15 लिटरमध्ये मिसळून फवारणी करावी आणि 2-3 दिवसांनी 2 ग्रॅम. स्वच्छ आणि 1 ग्रॅम. पंच प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.

18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help