Details

कॉर्न: काळजी कशी घ्यावी

Author : Lohit Baisla

मका पेरणीनंतर 20-25 दिवसांनी निकोनी करा. सिंचनानंतर, सिंचनानंतर, अरिस्ता इतर खतांसह, 500 ग्रॅम. आणि निओबोर, 100 ग्रॅम. प्रति काठा आधारावर जोडण्याची खात्री करा.

5-7 दिवसांनी फुलस्टॉप, 30 ग्रॅम. आणि बूस्टरची 1 गोळी 15 लिटर पाण्यात विरघळवून फवारणी करावी जेणेकरून झाड हिरवे आणि निरोगी राहील.

18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice