Details

ଖାଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଖୁ ବୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ଧନୀ ହେବେ

Author : Dr. Pramod Murari

ଆଖୁ ର ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବାଛିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆଖୁ ବୁଣନ୍ତୁ | ଟ୍ରାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆଖୁ କିପରି ବୁଣାଯାଏ? ଟ୍ରାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆଖୁ ବୁଣିବାର ସୁବିଧା କ’ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଭଲଭାବେ ପ Read ନ୍ତୁ | ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଯଦି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ତେବେ ଆଖୁ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତର ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ | ଯଦି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆଖୁ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷେତର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ | ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଖୁ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା |

ଟ୍ରାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆଖୁ କିପରି ବୁଣାଯାଏ?

 • ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ, ଟ୍ରାଞ୍ଚ ଓପନର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷେତରେ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ |

 • ଡ୍ରେନଗୁଡିକର ମୋଟେଇକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ ଏବଂ ଗଭୀରତା 25 ରୁ 30 ସେମି ରଖନ୍ତୁ |

 • ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ 120 ସେମି ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ |

 • ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଖତ ଏବଂ ସାର ମିଶାନ୍ତୁ |

 • ଏହା ପରେ, ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକୁ 2 ଆଖିରେ ବୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ରୁ 3 ସେମି ମାଟିର ଏକ ସ୍ତର ସହିତ ଘୋଡାନ୍ତୁ |

ଟ୍ରାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆଖୁ ବୁଣିବାର ସୁବିଧା କ’ଣ?

 • କମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ |

 • ଏହି ପଦ୍ଧତି ଚିନି ସ୍ତରର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

 • ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୁଣାଯିବାବେଳେ ଆଖୁରେ ଚିନି ଅଧିକ ଥାଏ |

 • ଖତ ଏବଂ ସାରର ପରିମାଣ କମିଯାଏ |

 • ତୃଣକ ସମସ୍ୟା କମ୍ ଅଟେ |

 • ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ |

 • ଜଳସେଚନ ସମୟରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ |

 • 40 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଅମଳ ହେତୁ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି |

 • ଚାଷରେ ସହ-ଫସଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅଟେ |

ଆହୁରି ପ Read ଼ନ୍ତୁ:

 • ଏଠାରୁ ଆଖୁ ରୋପଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଦେଖନ୍ତୁ |

ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୃଷକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ | ଯାହା ଦ୍ other ାରା ଅନ୍ୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆଖୁ ବୁଣିଲେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇପାରିବେ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help