Details

କାଣ୍ଟୋଲା ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା |

Author : Dr. Pramod Murari

ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଫସଲରେ କାଣ୍ଟୋଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ଉପକାର ଅଛି | ଏହାର ଚାଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ମଞ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରାଯାଏ | ଯଦି ଆପଣ କାଣ୍ଟୋଲା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏଠାରୁ ଆପଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ଚିହ୍ନଟ, ବିହନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ବିହନ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଯୋଗର ସହଜ ବଗିଚା |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice