Details

ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଏହାର ଉପକାରିତା |

Author : Surendra Kumar Chaudhari

ଫସଲ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ହୁଏ | ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଜଳସେଚନ, ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଜଳସେଚନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ଧତିର ନିଜସ୍ୱ ସୁବିଧା ଅଛି | ପନିପରିବା ଫସଲ ଏବଂ ଫଳ ଉଦ୍ଭିଦ, ଫୁଲ ଏବଂ medic ଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷରେ ଏହା ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଆଜି ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା | ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କ’ଣ ଜାଣିବା |

ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ କ’ଣ?

  • ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ମାଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆର୍ଦ୍ରତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ମୂଳକୁ ଡ୍ରପ୍ କରି ଜଳ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ |

ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନର ଲାଭ କ’ଣ?

  • ଜଳ ଅଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି |

  • ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ 60 ାରା 60 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ |

  • ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି |

  • ଜଳ ଦ୍ରବଣୀୟ ସାରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ |

  • ସାର ପୁରଣ କରି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସାରଗୁଡିକ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ |

  • ଡ୍ରପ୍ ଦ୍ Water ାରା ଜଳ ଡ୍ରପ୍ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ଚେରରେ ପହଞ୍ଚେ | ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସୁସ୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ |

  • କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଆଖପାଖ ଜମିର ଶୁଷ୍କତା ହେତୁ ତୃଣକ ସମସ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ |

ଆହୁରି ପ Read ଼ନ୍ତୁ:

  • ଏଠାରୁ ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତୁ |

ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ | ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂଚନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହ can ୍ଚିପାରିବ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice