Details

ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଜଳସେଚନ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବ |

Author : Surendra Kumar Chaudhari

ଜଳର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ଜଳସେଚନ କ techniques ଶଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଉଛି | ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବର୍ଷା ପାଇପ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ | ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଏକର ଜମିରେ ମାତ୍ର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇପାରିବ | ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଜଳସେଚନ ଜଳ ସହିତ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ | ବର୍ଷା ପାଇପ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: କୃଷି ନେତା

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice