Details

ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଠା ସୋଡା ଖାଇବାକୁ ଉପକାର |

Author : Soumya Priyam

ମିଠା ସୋଡାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି | ଯଦି ଆପଣ ପଶୁପାଳନ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମିଲ୍ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମିଠା ସୋଡା ଖାଇବାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ | ପଶୁପାଳନ ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଦୁଗ୍ଧ ଉସ୍ତାଦ୍ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice