Details

ଚକରର ଭଲ ଫସଲ କିପରି ପାଇବେ?

Author : Soumya Priyam

ଭଣ୍ଡି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପନିପରିବା | କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡୀ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ କିସମ, ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ବିହନ ବୁଣିବା ଦୂରତା, ଖତ ପରିମାଣ ଏବଂ ସାର ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଆଡଭାନ୍ସ କୃଷି |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help