Details

બટાકા

Author : Dr. Pramod Murari

બટાકાની વાવણી કરતા પહેલા, 45-60 સે.મી.ના અંતરે ગટર/ચાંટો બનાવો અને આ પથારીમાં, બીજના કંદના અંકુરણ ભાગને 7-8 સે.મી. માટી સાથે ઢાંકી દો. હવામાનનું નિરીક્ષણ કરો અને જમીનની કાળજી પણ લો. ગોળ જાતો માટે સરેરાશ બીજ દર 600-700 કિગ્રા/એકર અને અંડાકાર જાતો માટે 800-900 કિગ્રા/એકર છે.

જો તમને આ માહિતી મહત્વપૂર્ણ લાગી, તો અમારી આ પોસ્ટને લાઈક કરો અને અન્ય ખેડૂતો સાથે શેર કરો.


18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help