Details

ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁଙ୍ଗ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ |

Author : Lohit Baisla

ଖରିଫ, ରବି ଏବଂ ଜାଇଡରେ ସବୁ asons ତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ | ଉତ୍ତମ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯଦି ଆପଣ ମୁଙ୍ଗର ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାର୍କସପୋରା ପତ୍ର ବଣ୍ଡକି ରୋଗ, ହଳଦିଆ ଚିଟାରି ରୋଗ, ପତ୍ର କର୍ଲ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ | ମଙ୍ଗ ଫସଲରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା |

  • ସାର୍କୋରପୋରା ପତ୍ର ବୁଣ୍ଡକି ରୋଗ: ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ | ପ୍ରଭାବିତ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ପତ୍ରରେ ଗା dark ବାଦାମୀ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ | ଦାଗଗୁଡ଼ିକର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର | ରୋଗ ଆଗକୁ ବ, ଼ିବା ସହିତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖସିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଶସ୍ୟଗୁଡିକ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଏ | ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଥିରାମ 5 ଗ୍ରାମ ସହିତ ବିହନ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ | ଯଦି କଠିନ ଫସଲରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ% ୦% କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ସହିତ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ | 15 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |

  • ହଳଦିଆ ଚିଟାରି ରୋଗ: ଏହା ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ରୋଗ | ପ୍ରଭାବିତ ପତ୍ରରେ ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ | କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ | ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଫୁଲଗୁଡିକ ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ | ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ LGP 407, ML 267 ପରି ପ୍ରତିରୋଧକ କିସମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 500 ଲିଟର ପାଣିରେ 0.3% ଡାଇମେଥୋଏଟ୍ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ |

  • ପତ୍ର କର୍ଲ ରୋଗ: ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଯେକ any ଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି | ଏହି ରୋଗକୁ ଫୋଲିୟର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ପ୍ରଭାବିତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲେ | କିଛି ସମୟ ପରେ ପତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ | ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ shock ଟକା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଷ୍ଟଲ୍ ସହିତ ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ | ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିରେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 5 ଗ୍ରାମ ସହିତ ମଞ୍ଜି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ |

ଆହୁରି ପ Read ଼ନ୍ତୁ:

ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ | ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମୁଙ୍ଗ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice