Beej se bajar tak
 खोजें
 / 
 / 
આ જીવાતોના પ્રકોપથી મગના પાકનો નાશ થવો જોઈએ નહીં.

આ જીવાતોના પ્રકોપથી મગના પાકનો નાશ થવો જોઈએ નહીં.

लेखक - Soumya Priyam | 21/8/2021

મગની સારી ઉપજ માટે છોડને વિવિધ જીવાતોથી બચાવવા જરૂરી છે. ગીડર મોથ, થ્રીપ્સ, સફેદ માખી જેવી ઘણી જીવાતો મૂંગના પાક પર હુમલો કરે છે. જો આ જીવાતોને સમયસર કાબુમાં લેવામાં ન આવે તો છોડ સુકાઈ જવા લાગે છે અને મગની ઉપજમાં ભારે ઘટાડો થાય છે. જો તમે પણ મગની ખેતી કરી રહ્યા છો, તો પાકમાં વિવિધ જીવાતોથી થતા નુકસાન અને તેના નિયંત્રણની રીતો જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો આ પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતીની વિગતવાર ચર્ચા કરીએ.

કેટલાક મુખ્ય જીવાત જે મૂંગના પાકને નુકસાન કરે છે

  • ગીદાર જીવાતો: તેઓ નાના છોડને વધુ નુકસાન પહોંચાડે છે. આ જંતુના લાર્વા છોડના મૂળ અને જમીનની સપાટીને અડીને આવેલા છોડના ભાગોને નુકસાન પહોંચાડે છે. પુખ્ત જંતુઓ છોડના પાંદડા ખાઈને પાકને નુકસાન કરે છે. જેના કારણે પાંદડા પર વિવિધ કદના છિદ્રો દેખાય છે અને પાંદડા સળગેલા દેખાવા લાગે છે. જીવાતનો ઉપદ્રવ વધવાથી પાંદડા સુકાઈ જાય છે અને ખરી જાય છે અને છોડનો વિકાસ અવરોધાય છે. આ જીવાતને 150 લિટર પાણીમાં 50 મિલી ગ્રામીણ કટરનો છંટકાવ કરીને સંપૂર્ણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત મેગા 505 નામની દવાનો છંટકાવ કરીને પણ વધુ સારા પરિણામો મેળવી શકાય છે.

  • વ્હાઇટફ્લાય: આ જંતુઓ પાંદડાનો રસ ચૂસી લે છે. જેના કારણે પાંદડા સુકાઈ ગયેલા દેખાય છે. જ્યારે આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધે છે ત્યારે છોડના વિકાસમાં અવરોધ આવે છે. આ ઉપરાંત આ જીવાત એક છોડમાંથી બીજા છોડમાં રોગો ફેલાવે છે. આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે 1 મિલી ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8 ટકા SC પ્રતિ લિટર પાણીમાં છાંટવું.

  • મહુ: આ જીવાત જૂથોમાં હુમલો કરે છે. જેના કારણે ઓછા સમયમાં છોડને વધુ નુકસાન થાય છે. આ જંતુઓ કોમળ શાખાઓ, પાંદડા, ફૂલો અને છોડની કઠોળનો રસ ચૂસી લે છે. જેના કારણે છોડ નબળા પડી જાય છે અને પાંદડા સુકાઈ ગયેલા દેખાય છે. છોડમાં ફૂલો ઓછા હોય છે અને દાણા શીંગોમાં બનતા નથી. જેમ જેમ ફાટી નીકળે છે તેમ છોડનો વિકાસ અવરોધાય છે. મહુના નિયંત્રણ માટે ખેતરમાં એકર દીઠ 5-6 પીળી ચીકણી ફાંસો નાખો. આ સાથે 150 લીટર પાણીમાં 50 મિલી કન્ટ્રી હોકનો છંટકાવ કરવો.

આ પણ વાંચો:

  • મગના પાકને વિવિધ રોગોથી બચાવવાના ચોક્કસ ઉપાયો વિશે અહીંથી માહિતી મેળવો .

અમને આશા છે કે આ માહિતી તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. આ પોસ્ટમાં દર્શાવેલ દવાઓ અને અન્ય ઉપાયોનો ઉપયોગ કરીને, તમે મૂંગના પાકને નુકસાન પહોંચાડતી વિવિધ જીવાતોને સરળતાથી નિયંત્રિત કરી શકો છો. જો તમને આ માહિતી પસંદ આવી હોય, તો આ પોસ્ટને લાઈક કરો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે પણ શેર કરો. જેથી અન્ય ખેડૂત મિત્રો પણ આ માહિતીનો લાભ લઈ શકે. અમને ટિપ્પણીઓ દ્વારા આ સંબંધિત તમારા પ્રશ્નો પૂછો.

0 लाइक और 0 कमेंट
यह भी पढ़ें -
मूंग की फसल को विभिन्न रोगों से बचाने के सटीक उपाय
मूंग की फसल को विभिन्न रोगों से बचाने के सटीक उपाय
संबंधित वीडियो -
मूंग की फसल में पीलिया रोग का कारण एवं नियंत्रण

कृषि विशेषज्ञ से मुफ़्त सलाह के लिए हमें कॉल करें

farmer-advisory

COPYRIGHT © DeHaat 2022

Privacy Policy

Terms & Condition

Contact Us

Know Your Soil

Soil Testing & Health Card

Health & Growth

Yield Forecast

Farm Intelligence

AI, ML & Analytics

Solution For Farmers

Agri solutions

Agri Input

Seed, Nutrition, Protection

Advisory

Helpline and Support

Agri Financing

Credit & Insurance

Solution For Micro-Entrepreneur

Agri solutions

Agri Output

Harvest & Market Access

Solution For Institutional-Buyers

Agri solutions

Be Social With Us:
LinkedIn
Twitter
Facebook