Details

Nenua/zucchini: रस शोषणारा कीटक

Author : Lohit Baisla

नेनुआमध्ये रस शोषणाऱ्या कीटकांच्या प्रादुर्भावामुळे लहान कोमल फळे पिवळी पडतात आणि पडतात किंवा कधी कधी कुजतात. त्याच्या नियंत्रणासाठी, किलमाइट, 1 एम्पौल आणि पंच, 10 ग्रॅम प्रति 15 लिटर पाण्यात. किंवा टाटामिडा, 8-10 मि.ली. आणि माणिक, 10 ग्रॅम. मिक्स करावे आणि शिंपडा. 6-7 दिवसांच्या अंतराने दोनदा फवारणी करावी.

18 April 2022

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help