Details

Mealybug କୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ?

Author : Surendra Kumar Chaudhari

ଫଳ, ଫୁଲ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲରେ ମେଲିବଗ୍ ପୋକର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ | ଏହି କୀଟନାଶକଗୁଡିକ ଚୋପା ଚୋବାଇ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୀଟନାଶକ ବିସ୍ତାର ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏଠାରୁ ଆପଣ ମେଲିବଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଏବଂ କିଛି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ସ es ଜନ୍ୟ: କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice